Nothing disappears, it only changes place

Time

24H

Language

brak słów

Tickets

wstęp wolny

Widząc górę piasku często nie widać dołu, który po nim pozostał kilkaset kilometrów dalej. Każda rzecz ma swój dół, swój zasób i pochodzenie. Obiekt/twierdza wzniesiona z ziemi zastanej w parku Wieniawskiego, jest refleksją na temat cyrkulacji materii, jej nieustannego ruchu. Instalacja została umiejscowiona na wykrojonym z przestrzeni publicznej obszarze – brutalność tego zabiegu demaskuje antropocentryczne zasady gry i sposób postrzegania ziemi jako nieskończonego zasobu. Projekt jest z jednej strony niezależnym dziełem artystycznym stworzonym dla Malta Festival Poznań 2021, z drugiej miejscem finału Zaklepane / Ground Rules Generatora Malta. Instalacja czynna całodobowo.