Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

21 - 30/06/2019

Stereo 48 / fot. Alaa AliAbdallah
GaleriaStereo 48 / fot. Alaa AliAbdallah

Czy na terytorium nieogarniętym konfliktem zbrojnym rzeczywiście panuje pokój? Jak przenieść punkt ciężkości z dominującej w Polsce i Europie kultury wojny na kulturę pokoju? Jaką szansę na pokój ma świat zagrożony globalną katastrofą ekologiczną?

W 80 lat po wybuchu najokrutniejszej wojny XX wieku mieszkanki i mieszkańcy Unii Europejskiej żyją w poczuciu względnej stabilizacji. Choć z coraz większym przyzwoleniem społecznym spotykają się poglądy neofaszystowskie i faszyzujące, które doprowadziły do jej wybuchu. Tworząc lokalny zaczyn myślenia o pokoju, nie jako o dawanym nam i odbieranym poczuciu bezpieczeństwa, ale jako przestrzeni do permanentnego wypracowywania w każdym „tu i teraz” i przez każdą i każdego z nas, chcemy by wybrzmiało, że pokój nie musi być konsekwencją wojny.

W ramach Generatora Malta 2019 podzielimy się z publicznością praktykami artystycznymi i tymi z życia codziennego, które wytwarzają, implikują i zakorzeniają pokój. Część z nich, opiera się na afirmacji, poszanowaniu wszystkich istot, wykorzystuje narzędzia troski i konstruuje lokalnie taką rzeczywistość, w której przemoc i używanie pozycji władzy na szkodę innych są nieakceptowalne. To perspektywa bliska żołnierzom Army of Love i członkiniom grupy Sprostowanie, zainicjowanej z myślą o propokojowym programie Festiwalu. Spotkamy się też z tymi, którzy budują pokój w czasie toczących się wokół konfliktów zbrojnych (Stereo 48), walczą o sprawiedliwość społeczną i wolność słowa narzędziami oporu (Mosireen), przeciwdziałają ruchom faszyzującym (Rok Antyfaszystowski), dają wsparcie i nagłaśniają sytuację osób będących ofiarami wojen w różnych częściach świata (Poznańska Garażówka).

Potraktujmy pokój jako zadanie domowe, do odrobienia prywatnie, lokalnie i globalnie.

Joanna Pańczak, Agnieszka Różyńska
kuratorki Generatora Malta