Yishun Is Burning

Daty

01.07 / 19:00

Daty

01.07 / 19:00

Czas

1H

Język

angielski, mandaryński, malajski z angielskimi i polskimi napisami

Bilety

bilety: 40/25 PLN / Kup na ToBilet.pl
karnet: 100/60 PLN / Kup na ToBilet.pl

Realizacja

Koncepcja, film dokumentalny i reżyseria: Choy Ka Fai
Dramaturgia: Tang Fu-Kuen
Duchowa obecność: Kali i Kuan Yin
Choreografia i wykonanie: Sun Phitthaya Phaefuang
Reżyseria dźwięku i wykonanie muzyczne: NADA (Rizman Putra i Safuan Johari) i Cheryl Ong
Projektowanie 3D i technologia: Brandon Tay
Reżyseria światła, instalacja i kierownictwo techniczne: Ray Tseng
Realizator obrazu: Damjan Šporčić
Kierownictwo techniczne Singapore Studio: Artfactory
Kierownik tournée, menadżer sceny: Tammo Walter
Kierownik produkcji: Mara Nedelcu

Podziękowania:
Yishun is Burning powstał dzięki wsparciu tanzhaus nrw Düsseldorf i Singapurskiemu Muzeum Sztuki. Dodatkowego wsparcia udzielił Nationales Performance Netz (NPN). Koprodukcja Fund for Dance, które jest finansowane przez Federalnego Komisarza ds. Kultury i Mediów w Niemczech. Projekt badawczy przeprowadzono dzięki wsparciu National Arts Council, Singapur i Kunststiftung NRW, Niemcy.

Dodatkowe informacje

14+

Uwaga: w spektaklu są wykorzystywane maszyna do mgły oraz stroboskopowe i migające światła. Są odtwarzane głośna muzyka oraz powtarzające się dźwięki. Widownia znajduje się przez chwilę w całkowitej ciemności. Spektakl zawiera rytualne obrazy z elementami samookaleczenia.

Partnerzy

Singapurski artysta Choy Ka Fai od czterech lat prowadzi projekt badawczy CosmicWander, poświęcony azjatyckiemu szamanizmowi i sposobowi wykorzystywania ciała przez szamanów. W ciągu kilku lat sfilmował niezwykłe rytuały szamańskie, m.in. Tajwanu, Wietnamu, Singapuru, Indonezji i rejonów Syberii. Ludowe tradycje stają się dla Ka Faia punktem wyjścia do spektakli, instalacji i wystaw ukazujących ich ewolucję, zmiany, którym ulegały pod wpływem polityki (np. kolonializmu) czy rozwoju technologii (telefony komórkowe i media społecznościowe), oraz ich najnowsze, współczesne oblicza.

W Yishun Is Burning (Yishun płonie) artysta bierze na warsztat miasto-państwo, w którym się urodził – Singapur. W poszukiwaniu religijnej ekstazy zanurza się w najbardziej dystopijnym singapurskim przedmieściu, Yishun, gdzie odkrywa hybrydyczną praktykę duchową, łączącą (w osobach spirytystycznych mediów) kult chińskich i indyjskich bogiń walczących ze złem. Yishun jest antytezą Singapuru, znanego jako czyste, autorytarne miasto-państwo, w którym wolność wypowiedzi nie jest niezbędna. Spektakl Choy Ka Faia to wielokulturowa voguingowa impreza taneczna, przekraczająca granice płci, rasy i religii, zaskakująca podróż w czasie i przestrzeni. W spektaklu występuje norwesko-tajski tancerz Sun Phitthaya Phaefuang aka Aurora Sun Labeija, wschodząca gwiazda sceny voguingowej Azji Południowo-Wschodniej. Towarzyszy mu malajski zespołu NADA (Rizman Putra i Safuan Johari) z Singapuru oraz chińska perkusistka Cheryl Ong. 33 lata po legendarnym nowojorskim filmie dokumentalnym Paris Is Burning zapraszamy na spektakl łączący wątki zglobalizowanego świata i szamańskich tradycji ruchowych, celebrujący poszukiwanie w tańcu (własnej) duchowości.

PO SPEKTAKLU ODBĘDZIE SIĘ ROZMOWA Z REŻYSEREM CHOY KA FAIEM.

Partnerem wydarzenia na Malta Festival Poznań jest Goethe Institut.

*** UA ***

Чой Ка Фай «Yishun Is Burning»

Сінгапурський митець Чой Ка Фай чотири роки очолює дослідницький проект CosmicWander присвячений азіатському шаманізму та тому, як шамани використовують тіло. Протягом кількох років він знімав нетипові шаманські ритуали зокрема у Тайвані, В’єтнамі, Сінгапурі, Індонезії та регіонах Сибіру. Для Ка Фай народні традиції стають відправною точкою для перформансів, інсталяцій та виставок, що демонструють їх еволюцію, зміни під впливом політики (наприклад, колоніалізму) чи розвитку технологій (мобільні телефони та соцмережі), а також їхні новітній, сучасний вигляд.

У «Yishun Is Burning» (Ішун палає) митець використовує місто-державу, де він народився – Сінгапур. У пошуках релігійного екстазу він занурюється в найбільш антиутопічне передмістя Сінгапуру, Ішун, де відкриває гібридну духовну практику, яка поєднує (в особах спіритичних медіумів) культ китайських та індійських богинь, які борються зі злом. Ішун є антиподом Сінгапуру, відомого як чисте, авторитарне місто-держава, де у свободі слова немає потреби. Спектакль Чой Ка Фай – це мультикультурна танцювальна подія-voguing, що долає межі статі, раси та релігії, вражаюча подорож у часі та просторі. У виставі бере участь ​​норвезько-тайська танцівниця Сун Фіттхая Пхаефуанг, також відома як Аврора Сун Лабейджа, висхідна зірка сцени vogue Південно-Східної Азії. Спектакль відбудеться у супроводі малайської група NADA (Різман Путра та Сафуан Джохарі) з Сінгапуру та китайська барабанщиця Шеріл Онг. Через 33 роки після виходу легендарного нью-йоркського документального фільму «Paris Is Burning» ми запрошуємо вас на виставу, яка поєднує глобалізований світ та традиційні шаманські рухи, оспівуючи пошук (власної) духовності в танці.

Увага: у спектаклі використовується дим машина, а також стробоскопи та миготливе світло. Будуть лунати гучна музика та повторювані звуки. Глядачі протягом певного часу знаходитимуться у абсолютній темряві. У виставі присутні ритуальні зображення з елементами самокалічення.

ПІСЛЯ СПЕКТАКЛЮ ВІДБУДЕТЬСЯ РОЗМОВА З РЕЖИСЕРОМ ЧОЙ КА ФАЄМ.