Malta Festival Poznań would not be possible without the assistance of a large number of companies and institutions. We wish to thank for their involvement.

Organizator:

Malta Festival Poznań jest laureatem EFFE Awards 2015. Otrzymała znak EFFE 2019-2020:

Festiwal zrealizowany przy wsparciu finansowym:

https://performeurope.eu/

Sponsorzy:

Patroni medialni